ขอเชิญชวน ร่วมงานแรลลี่เพื่อการกุศล Family Rally For ICU เส้นทางจากจังหวัดนครปฐมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์(นครปฐม-เขาค้อ) ณ โรงแรม IMPERIAL ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เพชรบูรณ์ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ
ผู้อำนวยการ


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 23 คน
เมื่อวาน 80 คน
เดือนนี้ 1,568 คน
ปีนี้ 8,521 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 2. แจ้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

  แจ้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 3. รายงานประจำปี 2560

  รายงานประจำปี 2560

 4. แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.ปี62

  แผนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รพ.ปี62

 5. รายงานผลการดำเนินตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  รายงานผลการดำเนินตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 6. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และวางแนวทางการป้องกัน

  วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และวางแนวทางการป้องกัน

 7. รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

  รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนชมรมจริยธรรม

  รายงานผลการดำเนินการตามแผนชมรมจริยธรรม

 9. มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

  มาตรการ กลไก การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 10. รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลนครปฐม

  รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงพยาบาลนครปฐม

 11. การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

  การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

 12. ข้อมูลของศูนย์ไกล่เกลี่ย

  ข้อมูลของศูนย์ไกล่เกลี่ย

 13. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

 14. การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 15. การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 16. การเผยแพร่ข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

  การเผยแพร่ข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 17. การเผยแพร่ข้อมูลในการประชุมเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

  การเผยแพร่ข้อมูลในการประชุมเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

 18. การเปิดคลีนิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

  การเปิดคลีนิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

 19. แผนผังโครงสร้างโรงพยาบาลนครปฐม

  แผนผังโครงสร้างโรงพยาบาลนครปฐม

 20. โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลนครปฐม

  โครงสร้างองค์กรโรงพยาบาลนครปฐม


หน้า :: 1 2 3


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553