ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 80 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,030 คน
ปีนี้ 3,030 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 13 มกราคม 2564
อ่านข่าวนี้ : 7 ครั้ง


เนื้อหา :

       ด้วยจังหวัดนครปฐม โดยโรงพยาบาลนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

----------------------------------------

                      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น                     จังหวัดนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                   ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

 

ดารารัตน์ รัตนรักษ์

(นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดนครปฐม (M๖๔๐๑๐๐๐๕๒๖๙) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่ รหัสแผน การจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท) คาดว่า จะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1.
P64010007091
ประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL จำนวน 14,000 ampoule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 1,989,820.00 01/2564ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nakhonpathom.go.th/news/detail/2350/data.html

ไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553