ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 80 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,030 คน
ปีนี้ 3,030 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) ด้วยวิธีรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2564
อ่านข่าวนี้ : 5 ครั้ง


เนื้อหา :

12 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) ด้วยวิธีรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) จำนวน ๓๐๐ เส้น ของโรงพยาบาลนครปฐม และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น                วัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) จำนวน ๓๐๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่  บริษัท ไทย เมด - เทค จำกัด  โดยเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
                            
              (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1610422360.pdf


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553