ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 86 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,036 คน
ปีนี้ 3,036 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย (Implantable cardioverter defibrillator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2564
อ่านข่าวนี้ : 6 ครั้ง


เนื้อหา :


12 มกราคม 2564

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย (Implantable cardioverter defibrillator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย (Implantable cardioverter defibrillator) จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น                วัสดุการแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย (Implantable cardioverter defibrillator) จำนวน ๒๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
                            
                                                
                 (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
     ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐ
ไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1610422202.pdf


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553