ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 170 คน
เมื่อวาน 133 คน
เดือนนี้ 170 คน
ปีนี้ 9,721 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

HOME >> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
เรื่อง :
ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน 70 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ้างอิง : ลงประกาศเมื่อ : 17 ธันวาคม 2563
อ่านข่าวนี้ : 24 ครั้ง


เนื้อหา :

ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล  จำนวน 70 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ตามไฟล์แนบ ดังนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด
                   ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล  จำนวน 70 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคา  
                   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม.... 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร          เป็นจำนวนเงิน 2,030,000.00 บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน) 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที  17 ธันวาคม 2563      เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,030,000.00 บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)      ราคาชิ้นละ 29,000.00 บาท 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)       5.1 บริษัท อี-ไซเมด จำกัด       5.2 บริษัท อีเอ็มเมดิคัล จำกัด 6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

        (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

                                                            (นายพรทวี   อริยานนท์)
                                                                นายแพทย์ ชำนาญการ

                                                  (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

                                                             (นายสราวุธ  สีเหลืองสวัสดิ์)
                                                                นายแพทย์ ชำนาญการ      

                                                  (ลงชื่อ).................................................. กรรมการ

                                                               (นายปฐมพณ  เอกรัตน์)
                                                                 นายแพทย์ ปฏิบัติการ

 

 

 
ไฟล์แนบ/เอกสารแนบ :

ไฟล์แนบที่1 : newsPDF_1608188176.PDF


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553