ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 96 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,046 คน
ปีนี้ 3,046 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 รายการ

 2. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. » ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 2 สัญญา

 4. » ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. » ประกาศเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 8. » สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

 9. » ประกาศเผยแพร่มาตรการ กลไก หรือระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

 10. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 11. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การแพทย์ย่อย จ้างตรวจชิ้นเนื้อ จ้างตรวจLABนอก จ้างซ่อมการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิดมีอุปกรณ์กรองฟองอากาศในตัว (Membrane Oxygenator with Integrated Arterial Filter) จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 13. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set) จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. » ประกาศผยแพร่แผนการประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ตู้เย็นเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์

 19. » จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. » จ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยของรพ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553