ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 92 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,042 คน
ปีนี้ 3,042 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องนวดแผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารช่างซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจเอออร์ติก จำนวน ๗๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Losartan potassium 100 mg film-coated tablet จำนวน 3,900,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 10. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยของรพ.นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล ๙ และติดตั้งตาข่ายกันนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 13. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมลบต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๑๔,๗๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 15. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเพลททดสอบความไวของเชื้อแกรมบวกต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๑๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสวนหัวใจสองระนาบ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามโครงการพัฒนาระบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 18. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 19. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 20. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553