ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 88 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,038 คน
ปีนี้ 3,038 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็ก ด้วยเงินบริจาค

 2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์, เวชภัณฑ์มิใช่ยา, ครุภัณฑ์การแพทย์, วัสดุเครื่องมือแพทย์, วัสดุวิทยาศาสตร์, จ้างตรวจ LAB นอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อน้ำเสียใต้ดินข้างอาคาร 55 ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. » ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาศที่ ๔

 6. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสารหนืดสำหรับผ่าตัดทางตา (Sodium Hyaluronate ๑.๘ %) จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพ (media plate) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิะีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 10. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 12. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว CD๔ จำนวน ๖,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 13. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์, เวชภัณฑ์มิใช่ยา, ครุภัณฑ์การแพทย์, วัสดุทันตกรรม, จ้างตรวจ LAB นอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์ และสารเมตาโบไลท์ในเลือด (NVB-52427) จำนวน 10 ชุด

 17. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทอรนิกส์ (e-bidding)

 18. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทอรนิกส์ (e-bidding)

 19. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553