ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 86 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,036 คน
ปีนี้ 3,036 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจLABนอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงนอนในรถพยาบาลฉุกเฉิน (Stretcher) จำนวน 4 ตัว

 6. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว,วัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือแพทย์ ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจLABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมูใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 11. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจเอออร์ติก จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 12. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 13. » ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาศที่ 1

 14. » ประกาศเผยแพร่แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 15. » ประกาศราคากลางวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน 70 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์, เวชภัณฑ์มิใช่ยา, วัสดุวิทยาศาสตร์, วัสดุเครื่องมือแพทย์, จ้างตรวจ LAB นอก, จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. » ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 รายการ

 18. » ประกาศราคากลางงานปรับปรุงกั้นห้อง ชั้น 2 อาคารศูนย์หัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. » ประกาศราคากลางงานปรับปรุงกั้นห้องพับผ้า Supplyงานซักฟอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. » ประกาศราคากลางงานปรับปรุงโรงพักขยะโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553