ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 80 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,030 คน
ปีนี้ 3,030 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุเครื่องมือการแพทย์ จ้างตรวจLABนอก จ้างซ่อมการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) ด้วยวิธีรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย (Implantable cardioverter defibrillator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. » สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

 5. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 10. » ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 11. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นผนังห้องชั้น 2 อาคารศูนย์หัวใจมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงพักขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอผู้พิเศษศัลยกรรมชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเครื่องมือแพทย์ จ้างซ่อมเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. » ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่น ปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจเอออร์ติก จำนวน ๗๐ ชิ้น ด้วยวิธีปหระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 17. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง ชั้น 5 อาคารศูนย์หัวใจมะเร็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

 19. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 20. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด ๔ motor จำนวน ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553