ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 103 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,053 คน
ปีนี้ 3,053 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งเปลี่ยน ชุดลูกล้อดันประตูใน บอร์คควบคุมปุ่มกดลิฟท์อาคารรวมเมฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเปลี่ยน Contact Door Lock ชั้น 1-8 ลิฟท์ตัวที่ 6 อาคารอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงงานเดินท่อระบบท่อน้ำเสียใหม่บริเวณด้านหลังอาคารหลวงพ่อแช่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. » งานจ้างเปลี่ยน 2 Way Nipple Plate แผ่นสำหรับต่อท่อ 2 ทิศทางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 5. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์อาคารรวมเมฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารอาคารทราวดี ตัวที่1และ2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น2ชั้น3และชั้น4อาคารศูนย์หัวใจมะเร็งฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ ตา พร้อมชุดรับภาพ ด้วยเงินบริจาคของโรงพยาบาลนครปฐม

 9. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. » test

 11. » ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 12. » ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 13. » ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและเทพื้นคอนกรีต หอพักพยาบาล ๓๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 14. » ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารช่างซ่อมบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 15. » ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องนวดแผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างงานติดตั้งหลังคากั้นสาด รพ.สต.ห้วยจรเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. » ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Losartan potassium 100 mg film-coated tablet จำนวน 3,900,000 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 18. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอย (ค่าเช่ารถ) ค่าจ้างเหมาเช่ารถตู้ 12 ที่นัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. » ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 128,000 bag และยา Dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag จำนวน 34,000 bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553