ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 134 คน
เมื่อวาน 133 คน
เดือนนี้ 134 คน
ปีนี้ 9,685 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม จ้างตรวจLABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจLABนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน ๒ แผ่นปิด-เปิด ใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจเอออร์ติก จำนวน ๗๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อปอดเทียมชนิดมีอุปกรณ์กรองฟองอากาศในตัว (Membrane Oxygenator with Integrated Arterial Filter) จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด PT,PTT จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อชุดสายประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardioplegia set) จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๕๒ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 9. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐานพร้อมเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซยาดมสลบอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 10. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาฯ,ครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๑,๒๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 12. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

 13. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วและเทพื้นคอนกรีต หอพักพยาบาล ๓๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จ้างตรวจLABนอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน ๕๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว,ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างซ่อมการแพทย์ จ้างตรวจLABนอก ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว,อาหารสายยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553