ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 103 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,053 คน
ปีนี้ 3,053 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเครื่องมือการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศราคากลางงานจ้างต่อเติมและปรับปรุงด้านหน้าอาคารรพ.สต.ตลาดจินดาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงรั้ว รพ.สต.ดอนรวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดขาว CD๔ จำนวน ๖,๕๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางน้ำยาทดสอบแยกเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. » ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7. » ประกาศเผยแพร่ สัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ 0032/4/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

 8. » ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดสองห้องพร้อมสาย (Implantable cardioverter defibrillator)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 9. » ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติห้องเดียวพร้อมสาย (Implantable cardioverter defibrillator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 10. » ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด (Thrombectomy device catheter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 11. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ข้างเตียงจำนวน 39 ตู้ด้วยเงินบริจาค(โควิด-19)ของโรงพยาบาลนครปฐม

 13. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นขนาด 5.2 คิว จำนวน 17 เครื่อง ด้วยเงินบริจาค(โควิด-19)ของโรงพยาบาลนครปฐม

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัวจำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบริจาค(โควิด-19)ของโรงพยาบาลนครปฐม

 15. » ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงทาสีหอพักพยาบาล ๙ และติดตั้งตาข่ายกันนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์รายการอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพ (media plate) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 17. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 19. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553