ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 94 คน
เมื่อวาน 157 คน
เดือนนี้ 3,044 คน
ปีนี้ 3,044 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคาหอพักแพทย์และเภสัชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคา งานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. » ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมชั้น 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 4. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากหมูใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจไมทรัล จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 5. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัวใช้สำหรับเปลี่ยนทดแทนลิ้นหัวใจเอออร์ติก จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 6. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อขอบลิ้นหัวใจเทียม (Valve ring) จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 7. » จ้างเหมารถขนส่งตัวอย่างจากหน่วยเก็บสิ่งตรวจนอกโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. » จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารของโรงพยาบาลนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 รายการ

 9. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าใช้สอยอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 10. » ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ แก๊สการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเครื่องมือแพทย์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 12. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

 16. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. » ข้อมูลสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 2 สัญญา

 18. » ข้อมูลสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๒/๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้าย

 19. » ประกาศราคากลางงานเปลี่ยน UPS 50 Kw ห้องผ่าตัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20. » ประกาศเผยแพร่ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์รายการสารหนืดสำหรับผ่าตัดทางตา (Sodium Hyaluronate ๑.๘ %) จำนวน ๑,๒๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553