ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม
พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์
ผู้อำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 034213606-10


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 163 คน
เมื่อวาน 133 คน
เดือนนี้ 163 คน
ปีนี้ 9,714 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/สอบราคา
 1. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจงปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 2. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ จ้างตรวจLABนอก วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้างตรวจชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 3. » ประกาศประกวดราคาซื้อเลื่อยตัดกระดูกหน้าอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 4. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Vildagliptin 50 mg tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 5. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Ticagrelor 90 mg film-coated tablet ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 6. » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Human coagulation factor VIII 500 iu powder and solvent for solution for injection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 7. » ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 8. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายภาพต่อเนื่อง ได้ภาพไม่น้อยกว่า ๖๔ ภาพต่อรอบของการสแกน (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS MULTI SLICE SPIRAL SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 9. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 10. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ แก๊สทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. » ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๖๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 12. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 13. » ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอากอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 14. » ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงทาสีอาคารรพ.สต.หนองดินแดงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 15. » ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 16. » ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๙๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 17. » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ซื้อวัสดุการแพทย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 18. » ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน ๔ เครื่อง

 19. » ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือด จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 20. » ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL จำนวน 14,000 ampoule


หน้า :: « หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 24 หน้าถัดไป »


โทรศัพท์. 034213606-10 034254150-4
โทรสาร. 034251553