จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้ เริ่มนับวันที่ 22 มกราคม 2559


(หน่วย : คน) วันนี้
12 ธ.ค. 2562
เมื่อวานนี้
11 ธ.ค. 2562
เดือนนี้
ธ.ค. 2562
เดือนที่แล้ว
พ.ย. 2562
ปีนี้
2562
ปีที่แล้ว
2561
รวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งสิ้น 67,103 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1 116 866 2,551 30,859 22,513


โทรศัพท์. 0 3425 4150 - 4
โทรสาร. 0 3425 1553